Chinh phục Prometheus - Bài 0 - Monitoring là gì?

Chinh phục Prometheus - Bài 0 - Monitoring là gì?