Làm thế nào để trở thành DevOps Engineer?

Làm thế nào để trở thành DevOps Engineer?