Xóa toàn bộ container đang ở trạng thái exited

Xóa toàn bộ container đang ở trạng thái exited